Restauracja częscią kulinarnego dziedzictwa!

Restauracja częscią kulinarnego dziedzictwa!

W 2014 roku Restauracja Dworku Korytków została właczona do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.

Więcej o celach i założeniach tej ogólnoeuropejskiej organizacji tutaj